AULA 14 – AKIRA KUROSAWA

Programa Agenda – Akira Kurosawa (2016). Depoimento de Luiz Nazario.